Explica

Expliqueu al realitzar qualsevol estudi, se seleccionen dos grups. El grup experimental inclou nens amb qui es treballa per formar alguna cosa mitjançant mètodes específics. En el control: nens amb qui tal ...

Qui sap quins són els cucs?

qui sap quins són els cucs Des de l’edat de 6 - 7 mesos, el nadó comença a aprendre activament el món que l’envolta no només amb els seus òrgans sensorials, com la vista, l’oïda, l’olfacte, la sensibilitat del gust, sinó també ...