Com es reconeix incapaç

Com es pot reconèixer el "procediment" incompetent és bastant llarg. 1. Recurs al jutjat. 2. Examen psiquiàtric (internat o ambulatori) 3. Fer una decisió judicial (declarant incompetent o negant-se a reconèixer incapaç) En general ...

Què és un UFC?

Què és un UFC? Aquesta espècia Tresoreria de la Federació (Tresor de Rússia) autoritat executiva federal (Servei Federal), dut a terme d'acord amb les funcions policials russes per garantir que l'execució del pressupost federal, diners en efectiu ...