Què és el benefici de l'equilibri?

Què és el benefici retingut ?? Beneficis retinguts: un indicador de la situació financera d’una entitat financera, utilitzat per la direcció per a la presa de decisions i la regulació interbancària. Resultat del balanç: el benefici total i total de l'empresa rebuda per un determinat ...

Què és una conversió?

Què és una conversió? Conversió (de tractament conversio Amèrica, la conversió, l'alteració.): Conversió de Tecnologia Química, gasos de procés de reciclatge per tal de canviar la composició de la barreja de gas d'alimentació, la conversió de la comercialització en línia, és la relació dels visitants ...