Defineix la força

Doneu la definició de la força C # 769; la quantitat física, que és una mesura de la intensitat d'un impacte en un determinat cos d'altres cossos, així com camps. La força aplicada a un cos massiu causa un canvi en la seva velocitat o ...

Què és l'equilibri?

Què és l'equilibri? Equilibri de diners en el compte a l'equilibri vermell o negre, equilibri. Un sistema d'indicadors que caracteritza la ràtio o l'equilibri en un fenomen constantment canviant. Un conjunt d'ingressos i despeses, actius ...

El terme cost operatiu

Costos operatius a termini Els costos d'operació són costos associats a l'ús de l'objecte de lloguer. Una llista clara d'aquestes despeses no està establerta per la llei. La seva composició es determina en relació amb cada objecte del contracte d'arrendament. Despeses per ...