Quina diferència hi ha entre el sindicat i el sindicat?

Quina diferència hi ha entre el sindicat i el sindicat?

 1. профсоюз — организация.
  профком — руководство профсоюза (организации).
 2. профком — это не руководство профсоюза. Это местная первичная организация отраслевого профсоюза на конкретном предприятии соответствующей отрасли.

  Профсоюз — это ПРОФессиональный СОЮЗ — общественная организация, члены которой объединились по профессиональному признаку для защиты своих социально-трудовых прав, т. е. чтобы отстаивать интересы членов профсоюза перед работодателями. Например, профсоюз работников образования, горно-металлургический профсоюз.

  Профком — это ПРОФсоюзный КОМитет, т. е. первичная профсоюзная организация на предприятии.

  El sindicat cobreix tota la indústria i el comitè sindical només té una organització específica. Els presidents dels comitès sindicals elegeixen un president del comitè sindical regional.

  Pel que fa a la protecció dels treballadors per part dels sindicats, no exerceixen cap protecció.
  Существуют, паразитируя на работниках — за счет профсоюзных взносов — 1% от зарплаты. А мэры и губернаторы заставляют работодателей загонять работников в профсоюз.

  Формально ФНПР (федерация независимых профсоюзов России, куда входят отраслевые профсоюзы) — очень крупная общественная организация. И ее руководящая верхушка живет очень даже хорошо — еще от советских профсоюзов им досталось много недвижимости (спорткомплексов, гостиниц, а главное — санаториев и здравниц) . Большую часть имущества они, естественно, украли.
  Però FNPR a 2011 va entrar a l'ONF (el front en suport del partit de lladres i lladres).
  De fet, no s’utilitzen aquests zakhrebnikov paràsits, però sí que donen suport al PZHIV i al PIB. Això i són útils per al poder.
  А для работников членство в профсоюзе — это ежемесячный убыток в размере 1% от зарплаты.

 3. Cap I allà, i hi ha paràsits i zahrebniki.
 4. Профком- это профсоюзный комитет. Может быть на любоч предприятии, в учреждении, где создана профсоюзная организация. А профсоюз — это профессиональный союз, куда и входять эти самые профсоюзные организации.
Loading ...

Afegeix comentari

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà. Обязательные поля помечены *