Peat: seguretat dels vianants a la carretera

Tots som vianants, és a dir, usuaris de tota la carretera. Quan una persona va a visitar, a treballar, a l’escola, en tots aquests casos és vianant i, per tant, per assegurar la seguretat personal i la seguretat dels altres, ha de respectar les normes de la carretera.seguretat per als vianants

По статистике, половина происшествий на дороге происходит при участии пешеходов, и это страшный показатель. Главная причина всех бед на дороге — это неосторожность.

Qui és el vianant

Tal com diuen les normes de la carretera, un vianant és una persona que es troba fora del vehicle a la carretera o en bicicleta o camí per a vianants. A més, els vianants són persones que viatgen en cadira de rodes, patins, patinetes i altres vehicles similars.

Els ciclistes mentre circulen són participants en el moviment, però tan bon punt una persona baixa de la bicicleta, es converteix en un vianant.

Els treballadors de la carretera no són vianants durant el treball i les regles per als vianants no s’apliquen a ells.

normes per als vianants

Trànsit de vianants

Les normes de trànsit estableixen clarament que els vianants de la carretera han de circular estrictament per una carretera o vorera per als vianants. I només en el cas de la seva absència es permet el moviment a la calçada. En absència de vorera, vianants o bicicleta, les normes de seguretat per als vianants requereixen que es mogui estrictament per la vora dreta de la calçada, de cara al trànsit.

Les persones que circulen amb bicicleta, ciclomotora o cadira de rodes han de seguir la direcció del moviment dels vehicles, també estrictament per la vora dreta de la calçada.

Quan es condueix a la carretera per la nit i en condicions de mala visibilitat, les normes de seguretat per als vianants l'obliguen a portar objectes amb elements retroreflectius a la roba. Aquests elements de la roba ajuden al conductor a notar el vianant de lluny i alenteixen el temps.

Pas de vianants

Un membre complet del trànsit és igualment el conductor i el vianant. La seguretat dels vianants en creuar una carretera o intersecció ajuda a garantir un pas de vianants.

Pas de vianants: un tram de carretera especialment dissenyat per a l’encreuament segur de la calçada i indicat amb senyals i (o) marques vials adequades.vianants a la carretera

Un pas de vianants pot ser regulable i no regulat.

  1. El pas de vianants regulable està equipat amb un semàfor o hi ha un controlador de trànsit. Si hi ha un controlador de trànsit, cal obeir els seus senyals, independentment dels senyals de trànsit.
  2. Si no hi ha semàfor ni controlador de trànsit, la transició es considera no regulada. Amb un semàfor groc constant, la transició també es considera no regulada.

Les regles d’or del vianant són creuar la carretera on hi ha una bona vista en ambdues direccions i la capacitat de valorar realment la situació del trànsit. Una bona visibilitat és igualment important per al conductor i el vianant.

Sovint es produeixen situacions imprevistes a la carretera, per la qual cosa és important poder anticipar-se als errors d'altres participants. Un vianant ha de poder preveure la situació.

La seguretat dels vianants a la carretera requereix que estigueu preparats, per exemple, per a una situació tan habitual quan un conductor no disciplinat no deixa passar un vianant a l’encreuament o un vehicle que es desplaça a gran velocitat no té temps de frenar a temps per una carretera relliscosa.

En els passos de vianants no regulats, el conductor ha de passar el vianant, però això no vol dir que pugueu avançar directament sota les rodes del cotxe. El vianant ha de valorar realment la distància al vehicle més proper i la seva velocitat d’aproximació, assegurar-se que l’encreuament sigui segur.

Cal baixar de la bicicleta i caminar per un ciclista que creua una calçada en un pas de vianants.

El pas de vianants és un lloc on els vianants i els conductors haurien d’estar extremadament atents.

mesures de seguretat per als vianants

Transport públic

El principal tipus d'accident a les parades de transport públic és la col·lisió amb els vianants.

Això és especialment vàlid per als entorns urbans on les parades es troben a prop de les altres. Els conductors que estacionen a prop de parades s’afegeixen als reptes, limitant encara més la visibilitat.

El principal motiu de l'arribada és una violació de les normes de trànsit, segons les quals una persona està obligada a deixar el transport públic aturat en una parada només davant. Pujant per l’autobús per darrere, el vianant no veu tota la situació a la carretera.

Спешка также нередко приводит к трагедии. Стремление во что бы то ни стало попасть в отъезжающий транспорт заставляет человека забывать об опасности и бросаться прямо под колеса автомобилей. Чаще всего такие «забеги» заканчиваются тяжелыми травмами или даже смертельным исходом.

Responsabilitat dels pares

Les lesions al trànsit infantil són un problema urgent a la societat moderna.

En tot moment, els pares eren els responsables dels fills. Creuant la carretera prop de l’adult, l’infant es basa en ell i no observa el moviment, de manera que l’adult ha de subjectar l’infant fortament per la mà. Tots els adults han de recordar que l’infant aprèn les regles del vianant, imitant els pares i altres vianants grans.

normes de seguretat per a vianants

Heu de començar a inculcar al vostre fill una cultura del comportament a la carretera, explicant-li regles elementals i posant el seu propi exemple.

Quan es mogui un grup de nens, dues persones que l’acompanyen haurien de situar-se a banda i banda de la carretera, a la dreta ia l’esquerra. Les persones que l’acompanyen han d’estar dempeus davant el moviment amb banderes vermelles enlairades a les mans i abans de començar a circular per la calçada, el grup s’ha d’aturar de manera que s’agrupi la formació estirada. Les persones que acompanyen són les últimes en sortir de la calçada després que tot el grup de nens hagi passat per la carretera.

Viatges a la zona residencial

Les zones residencials inclouen no només les carreteres situades als barris, sinó també tots els patis adjacents. Normalment, l’inici i el final d’una zona residencial s’indica amb un rètol especial, però als patis aquest rètol és opcional.

Els vianants de la carretera en una zona residencial tenen dret a moure’s no només per la vorera, sinó també per tota l’amplada de la calçada. A més, és freqüent que, a més de la calçada, no hi hagi res més enllà.

Tot i que a la zona residencial es prioritza la conducció de vianants a la carretera, és impossible crear interferències poc raonables en la circulació dels cotxes.

Els vianants estan prohibits

Les normes de seguretat per a vianants a la carretera prohibeixen les accions següents:

  1. Sortir a la calçada, sense haver-se convençut de la seguretat i seguretat pròpia dels altres participants del moviment. No hem d’oblidar que la causa principal de la majoria d’accidents amb greus conseqüències és l’aparició inesperada d’un vianant davant d’un vehicle en moviment.
  2. Sortiu corrent o sortiu de la carretera de cop. Inclòs el pas de vianants.
  3. Sortida independent dels nens a la calçada no acompanyada per adults.
  4. Travesseu la calçada fora del pas de vianants, si n’hi ha, a la vista.
  5. Mantenir-se i aturar-se a la calçada, si no està connectat amb la seguretat del trànsit.

Drets dels vianants

seguretat dels vianants a la carretera

Els drets i obligacions d’un vianant estan fixats per les normes de la carretera a la Federació Russa.

  1. En el pas de vianants no regulat designat, l’avantatge és el vianant. La seguretat dels vianants requereix una aturada completa de tots els vehicles tan aviat com el peu d’una persona ha entrat a la calçada. L’excepció només són els cotxes amb senyals especials.
  2. Un vianant com a participant actiu en el trànsit per carretera té dret a exigir a la branca executiva la creació de condicions per a la seguretat dels vianants.

Multes

La llista de violacions per les quals es multa un vianant és bastant gran i s’hauria de conèixer.

S’imposen penalitzacions en funció de la gravetat de la violació en la quantitat de rubles 200 a 1500. El desconeixement de les normes de la carretera no eximeix la responsabilitat del vianant.

En primer lloc, cal recordar que està prohibit creuar la carretera amb un senyal prohibitiu vermell, i el que és més important, pot posar en perill la vida. Per aquesta infracció s’imposa una multa de rubles 500.

Si un vianant que creua la carretera en el lloc equivocat va interferir amb el vehicle i es va produir un accident per culpa seva, la multa serà de fins a rubles 1500.

Per descomptat, les multes imposades en la quantitat de diners no són tan grans, però, tot i així, això suposarà una infracció administrativa.

Seguretat dels vianants

En primer lloc, el propi vianant ha de tenir cura de la seva seguretat. La seguretat dels vianants depèn en total de les accions del vianant i del conductor, però cal recordar que les lesions que ha sofert el vianant poden no ser compatibles amb la vida.

No espereu que el conductor vegi i senti tot el que hi ha al seu voltant. Una persona que camina per una carretera o travessa una calçada ha de vigilar de prop la carretera i no deixar-se distreure amb res més. Les mesures de seguretat per als vianants prohibeixen parlar per telèfon, escoltar música als auriculars o portar caputxa que cobreixi completament la vista lateral. normes de seguretat per als vianants a la carretera

Переходя дорогу даже в отведенных для этого местах, нужно обязательно убедиться, что водитель видит пешехода и вовремя останавливается. Самый надежный вариант — это сначала установить зрительный контакт с водителем транспортного средства и только после этого начать переход. Следует помнить, что даже оборудованный светофором пешеходный переход не может в полной мере обеспечить безопасность пешехода на дороге.

Perquè les tragèdies passin el mínim possible, els conductors i els vianants primer han de seguir totes les normes prescrites i tractar-se amb respecte. Al marge de les normes de trànsit, el conductor arrisca la seva llibertat i el vianant, la seva salut.

Loading ...

Afegeix comentari

no es publicarà la seva adreça de correu electrònic. Обязательные поля помечены *