Com es pot oposar una reclamació?

Si alguna de les parts no es conforma amb la decisió del tribunal de primera instància, té dret a interposar recurs. Al seu torn, l’acusat, per fer valer els seus drets, és necessari formular i presentar una objecció al recurs. Quan elaboreu aquest document, haureu de manifestar molt positivament la posició d’un, perquè la decisió del tribunal dependrà directament d’això.objecció al recurs

Punts generals

Molt sovint, els litigis no acaben al jutjat de judici. El perdedor, per regla general, es mostra insatisfet amb la decisió del tribunal, ja que la considera poc raonable i il·legal. Aleshores l’única sortida per ell és presentar una crida. Segons la llei, aquesta denúncia es presenta a través d'un tribunal que inicialment va dictar una decisió. Aquest requisit es va crear perquè el tribunal pogués formar un cas i enviar-lo a una autoritat superior juntament amb una denúncia.

L’objecció al recurs es presenta directament al jutjat, que examinarà el cas. A més, es poden enviar comentaris sobre ella per correu electrònic, transmetre’s a través del registre del jutjat o enviar-lo ja durant la reunió.

Com presentar una queixa?

Tingueu en compte que l’objecció només es fa per escrit. En principi, no hi ha requisits especials per a aquest document. El més important és que expliqueu clarament la vostra posició, cosa que us ajudaria a guanyar el cas. Tot i això, encara cal complir alguns requisits. Caldrà arxivar objeccions en tal quantitat que tots els participants en el procés puguin rebre còpies d’aquest.

Per escriure una objecció al recurs, podeu referir-se a les disposicions del Codi d’arbitratge. En aquest acte normatiu, s’introdueix un concepte com un recurs de reposició, que es presenta per recurs. A la pràctica, segons les seves normes, es formulen objeccions a les queixes en altres procediments. No obstant això, si es tracta d’un procés civil i penal, també té les seves pròpies característiques.objecció a la mostra de recurs

Recusació a la crida: mostra

Com ja s’ha indicat, cada cas és individual. El recurs es redacta en funció del tipus de producció i de les circumstàncies reals del cas. En aquest sentit, és possible elaborar una plantilla general, que sigui convenient aplicar en escriure tot tipus d’objeccions a una crida.

  1. Primer s’indica el nom del tribunal al qual s’enviarà la vostra resposta a la queixa. A continuació, es mostra informació sobre el sol·licitant i altres persones que participaran en el procés (nom, adreça, números de contacte).
  2. S'ha d'indicar el número de cas on es presenta la queixa
  3. Els arguments es descriuen directament al cos de l’objecció, a partir de la qual no es pot satisfer la queixa del sol·licitant. Primer cal llegir atentament la queixa inicial, identificar els seus punts forts i febles. També cal esbrinar amb els fets i les proves que opera el sol·licitant. Després d'això, podeu exposar els vostres arguments en el recurs, recolzant-los amb proves (si n'hi ha). A més, tots els documents que confirmin les teves paraules han d’anar adjuntats a l’objecció.
  4. En aquest document també indiqueu si esteu presents a la vista o demaneu que considereu aquest cas sense vosaltres.
  5. Al final, assegureu-vos de signar la vostra objecció al recurs. Després, pot ser enviat al jutjat.escriu una objecció al recurs

Característiques

Si es tracta d’un procés d’arbitratge, s’haurà d’enviar a l’adversari una revisió de la crida per correu electrònic registrat amb una notificació. Això s’ha de fer amb antelació, tenint en compte el termini d’entrega i familiarització amb aquest document. El rebut original també s’ha d’adjuntar al record.

S’estableixen altres requisits en el procés civil, aquí s’hi presenta una objecció al recurs d’una manera lleugerament diferent. El Codi de procediment civil de la Federació Russa establia que s'havia de presentar una còpia del recurs juntament amb l'original i el tribunal assumeix la direcció de la seva còpia a l'interessat. Si no es compleixen aquests requisits, l’objecció romandrà sense cap moviment fins que s’eliminin les deficiències.escriure objecció a la crida rpc

Per què necessito una revisió del recurs?

Molt sovint, les parts duplicen completament en l’objecció al recurs tota la informació que ja han indicat al jutjat de primera instància. D’altres creuen que no és absolutament necessari que es torni a descriure tot en un record. Malauradament, es tracta de concepcions errònies típiques de persones sense experiència en aquest tipus de qüestions.

objecció al recurs d’arbitratge

El tribunal només examinarà les proves que les parts hi presentaran. És important que les parts concentrin el tribunal en aquells fets que consideren més rellevants. En la presa de la decisió, el tribunal sovint es basa en les proves dels participants en els procediments, que contenen una queixa i una objecció al recurs. Sovint el text d’aquests documents queda reflectit parcialment en l’acte judicial.

Per tant, no prengueu lleugerament el procés d’apel·lació ni ignori-lo. És important per a cada punt de la denúncia redactar una refutació, així com indicar que considereu totalment justificada la decisió del tribunal de judici (indiqueu el perquè) i les reclamacions del sol·licitant no són fonamentades. En el recurs, podeu repetir les dades que ja heu indicat en la demanda o la retirada de la demanda inicialment al jutjat de primera instància. També convé referir-se a normes legals i exemples de pràctica judicial. També tingueu en compte el tipus de procediment: per exemple, una objecció al recurs d’arbitratge serà diferent de civils, penals, etc. No us oblideu de tots els períodes existents.

Resultats de

Si durant la preparació de la denúncia encara teniu dificultats, val la pena acudir a un advocat. Al cap i a la fi, si el cas és especialment difícil, serà difícil d’entendre sense un especialista qualificat. Un advocat amb experiència no només ajudarà a plantejar una objecció, a complir tots els terminis, sinó que també pot representar els vostres interessos al tribunal d’apel·lació.

Loading ...

Afegeix comentari

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà. Обязательные поля помечены *