quines relacions estan regulades pel dret civil

quines relacions el dret civil regula les fonts de dades de la llei civil En el procés d'investigació financera i econòmica, es poden utilitzar les següents fonts d'informació: relacions normatives, laborals i administratives utilitzades en les activitats de les empreses (decrets presidencials ...

Què s'anomena els detalls del document?

Quins són els detalls del document? El requisit del document és un element obligatori del registre d’un document oficial. 1 La composició dels detalls utilitzats en la preparació i execució dels documents administratius i organitzatius està determinada per GOST R 6.30-2003 “Sistemes de documentació unificats. Unificat ...

què és la falsificació?

què és falsificació, falsedat, distorsió .... la majoria de vegades amb algun benefici !!!! es tracta d’una llei penal: busqueu una GARANTIA, obriu CODIUS i trobeu un article sobre falsificació. Assegureu-vos de veure els comentaris sobre això ...

Què és una petició?

Què és una petició? La sol·licitud és afirmativa, tipus de petició individual o col·lectiva presentada per escrit a les autoritats públiques o als ens locals. Recomanació! Sol·licitud: exposada per escrit ...

Què és un EGRUL? ...

Què és el Registre Estatal Unificat d’Entitats Jurídiques? ... El Registre Unificat d’Estat d’Entitats Jurídiques El Registre Unificat d’Estat de les Entitats Jurídiques. Al Registre Unificat de l'Estat ...