quines relacions estan regulades pel dret civil

quines relacions estan regulades per la legislació civil Fonts d'informació civils En el procés d'investigació financera i econòmica es poden utilitzar les següents fonts d'informació: qüestions legislatives, reguladores de les relacions civils, laborals i administratives utilitzades en les activitats de les empreses (decrets presidencials ...

Què s'anomena els detalls del document?

Com s’anomenen els detalls del document? El requisit del document és un element obligatori per formalitzar un document oficial. 1 La composició dels detalls que s’utilitzen en la preparació i execució de documents organitzatius i administratius ve determinada per GOST R 6.30-2003 “Sistemes de documentació unificats. Unificat ...

Com desafiar un jutge en un cas civil?

com impugnar un jutge en un cas civil? DISCUSIÓ DELS PARTICIPANTS DEL PROCÉS Per tal de garantir l'emissió d'una decisió judicial lícita i fonamentada, és necessari que els participants en processos civils, dotats per l'Estat amb el dret i el deure ...

Terminació unilateral del contracte de servei

Resolució unilateral del contracte per a la prestació de serveis El dret de les parts (tant el contractista com el client) a negar-se unilateralment a executar el contracte per a la prestació de serveis a canvi d’una tarifa és imperatiu (!) Establert per l’art. 782 del Codi civil de la Federació Russa, no és ...

què és la falsificació?

què és, falsificació per forjar, distorsionar ... la majoria de vegades amb algun tipus de benefici !!!! és llei penal Cerqueu el GARANTÍ, obriu els CODIS i cerqueu l'article sobre falsificació. Llegiu els comentaris sobre això ...

Què és una petició?

què és una petició? Sol·liciteu, sí, sí, així una petició individual o col·lectiva presentada per escrit a les autoritats estatals o als governs locals. Recomanació petició: exposada per escrit ...