Substàncies inorgàniques

Substàncies inorgàniques: compostos químics que, a diferència dels orgànics, no contenen carboni (excepte cianurs, carburs, òxids de carboni, carbonats i alguns altres compostos que pertanyen tradicionalment a aquest grup). Classificació ...