Què són els eurobons?

Què són els Eurobonds? Eurobonds (Eurobonds): un tipus de valors a llarg termini. Es tracta d’instruments de deute que circulen al mercat de l’Eurocurrency. Els prestataris que emeten Eurobonds són governs, corporacions i organitzacions internacionals interessades a obtenir efectiu ...

La microeconomia és

La microeconomia és la microeconomia MICROECONOMIA (del grec micros petita) part, secció, camp de la ciència econòmica relacionada amb l'estudi de processos econòmics a escala petita relativament petita, entitats, fenòmens, principalment empreses, empreses, empresaris, consumidors, els seus ...

Què és la majúscula?

Què és la majúscula? L’increment al capital dels interessos sobre l’assignació de capitalització de capital és, en primer lloc, l’estimació del valor de l’objecte, quan es calcula l’import que se li espera durant el període d’ús previst dels ingressos. En segon lloc, la majúscula és ...