la quantitat alliberada del capital circulant com a conseqüència de la seva acceleració, com determinar?

la quantitat alliberada del capital circulant com a conseqüència de la seva acceleració, com determinar? La comparació dels indicadors de volum de negoci del capital circulant permet determinar la seva acceleració o desacceleració. L'alliberament absolut es produeix quan en l'any actual la quantitat de facturació ...