Impost sobre el combustible a Rússia

Els extres a la gasolina del motor i el combustible dièsel són un tipus d'impostos que s'aplica als empresaris i organitzacions. La seva deducció es duu a terme en l'acompliment de determinades operacions comercials, incloent el moviment de productes a la frontera de les duanes ...