Què és un entrenador de jocs?

Què és un entrenador de jocs? Un entrenador és un programa que pirateja el joc i teniu oportunitats addicionals al joc (molts diners o altres). Entrenador (entrenador, entrenador): el programa funciona de forma autònoma ...