Com triar un esquí?

Com triar un esquí? Esquiant si per a un skate compri llavors les conegudes marques de Fisher, Madhus atomik, rosignol! (a un preu aproximadament si sou un professional, llavors els esquís professionals més barats costen 8500 (un pescador)) ...